Maden ve Taşocağı Sektörüyle İlgili Bilmek İsteyecekleriniz..

Ana Sayfa > Sektörler

Maden ve Taşocağı Sektörüyle İlgili Bilmek İsteyecekleriniz..

     Türkiye, karmaşık jeoloji  ve tektoniğinin sonucu olarak çok çeşitli maden kaynaklarına sahiptir. Ancak, bu karmaşık jeoloji ve tektonik, aynı zamanda maden yataklarının küçük boyutlu ve çok parçalı olmasının da bir nedenidir. Çeşitlilik açısından dünyanın zengin ülkelerinden biri olmasına karşın, gerek toplam rezerv yönüyle ve gerekse tek tek yatak boyutları kıyaslandığında, Türkiye’nin maden potansiyelinin bazı madenler dışında çok yüksek olmadığı görülmektedir. Günümüzde dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden sadece 13’ü ülkemizde bulunmamaktadır. Geri kalan 50 çeşit maden açısından ülkemiz, zengin ya da çok zengin, 27 çeşit maden bakımından ise yetersiz kaynaklara sahiptir. Ancak, var olan maden yataklarının birçoğunda, en azından bugün için, bilinen rezerv miktarları veya cevher kaliteleri ekonomik işletmecilik için yeterli veya uygun değildir. Dünya genelinde yılda 10 milyar ton olan maden üretimi 1.5 trilyon ABD doları dolaylarında ekonomik hacim ifade etmektedir. Bu üretim kapasitesinin %10’u metalik madenler, %15’i endüstriyel hammaddeler ve %75’i enerji hammaddeleri olarak dağılmaktadır. Dünya piyasalarında gerçekleşen talebin büyüklüğü ve yurt içinde sağlanan üretimin hacmi, Türkiye’de madencilik sektörünün gerçekleştirdiği ihracatın üzerinde belirleyici olan temel etkendir. Küresel piyasalardaki gelişmeler özellikle metalik cevherlerin ihracı üzerinde etkili olmaktadır. Günümüzde dünya piyasalarındaki elverişli ekonomik etkileşim  Türk madenciliğine önemli gelişim fırsatları sunmaktadır.

     Madencilik sektörünü merak eden  veya bu sektöre girmek isteyenlere  detaylı araştırma sonuçları şöyledir:

Güçlü Noktalar

- Ülke, belirli maden ve minerallerde hem kalite hem de miktar anlamında zengin   rezervlere sahiptir.  -Coğrafi avantajlar düşük maliyetle ihracata yardımcı olmaktadır.

-  Ülke, son derece kalifiye iş gücüne sahiptir.

-  Artan yatırımlar üretim hızını da artırmıştır.

-  Madencilik sektöründeki yatırımlar 2005’ten itibaren % 16,6 YBBO ile artış göstermiş ve 2008’de 2,8 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Zayıf Noktalar  

-Türkiye madencilik sektöründeki düşük AR-GE faaliyetleri Türkiye’yi yeniliklerin gerisinde bırakmıştır.  -Yerel rezervlerdeki sınırlılıktan dolayı demir cevheri gibi bazı ana emtialarda Türkiye ithalata bağımlı konumdadır.  Yüksek enerji maliyetleri bazı cevher işleme süreçlerinin uygulanabilirliğini zorlaştırmaktadır.

 Tehditler

- Sektöre giriş için gerekli ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olması.

Fırsatlar  

-Liberalleşme süreci ve özelleştirmelerin yanında devlet tarafından sağlanan teşvikler ülkenin rekabetçi ve güçlü bir madencilik sektörü olmasına yardımcı olacaktır.  Artan DYY ve yeni yabancı şirketlerin girişiyle birlikte en son teknolojiler getirilecek, arama yatırımları artacaktır.

    Kosgeb tarafından desteklenen bu sektöre girmek isteyenlere,

bir çok alanda destek verilmektedir. Ancak bu işi hiç bilmeyen girişimcilerin açması tavsiye etmiyoruz. Linyit, petrol, doğalgaz, Kum, kil ve taş ocakçılığı gibi bir çok sektörde destek alınabilmektedir.