Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü

Ana Sayfa > Sektörler

Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü

 

HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

       Konfeksiyon,  Fransızcadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Arkeolojik çalışmalar sonucu Kuzey Avrupa’da taş devrinde yaşamış insanların giyinme ihtiyaçlarını deriden imal edilmiş giysilerle karşılaşıladıklarına rastlanmıştır. Bu giysiler, derilerin üzerine açılan deliklerden yine deri bağlar geçirilerek birleştirilmiştir. Fransız Bartholeme Thimmonier tarafından dikiş makinesinin icadıyla, giysi dikimi el işi olmaktan kurtarılmış, daha aktif bir döneme geçilmiştir. 1960 ve daha sonraki yıllarda, hazır giyim sanayinde çok çeşitli dikiş makineleri kullanılmaya başlanmıştır.
    Ülkemizde 1930′lu 1940′lı yıllarda devlet tarafından Sümerbank bünyesinde açılan fabrikaları, 1950’li  yıllardan sonra özel sektörün takibiyle Türk tekstil sanayisi önemli ölçüde atak yapmıştır. Bu arada pamuk üretimin yanı sıra, rejenere seluloz üretiminin başlamış olması Türk tekstil sanayinin pamuk dışındaki üretiminde faaliyete geçmesini sağlamıştır. Türk tekstil sanayisinin 1960′lı ve 1970′li yıllarda yaptığı yatırım ekonomiye ciddi boyutta katkı sağlamış, 80′li yıllarda önce iplik daha sonra kumaş ve  hazır giyim eşyası olarak ihracata geçilmiştir.

    Tekstil ve hazır giyim sektörü gayri safi yurt içi hasıla,  ihracat, ekonomiye sağladığı  gelir ,istihdam ve yatırım gibi  büyük  getirilerle ekonomiye büyük pay sağlamaktadır. Bugün Türk tekstil ve hazır giyim sektörü büyük oranda ihracat odaklı bir sektördür. İhracat yaptığımız ülkelerin ilk sırasında önemli hazır giyim pazarı olan Almanya gelmektedir. Sonrasında; İngiltere, İspanya, Fransa, Hollanda, Irak gibi ülkeler yer almaktadır.

     Bu durum istatistiksel olarak açıklandığında ortaya şöyle ciddi rakamlar çıkmaktadır. 30 milyar dolarlık üretim değerinin 20 milyar dolarlık bölümü ihraç edilmektedir. Türkiye genelinde ihracata yönelik üretim yapan ve %90’ı KOBİ olan 18.500 civarında imalatçı/ihracatçı firma bulunmaktadır. Bunlardan 11.000’i hazır giyim, 7.500’ü tekstil alanında faaliyet göstermektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların sayısı ise 43.000 civarındadır. Bu firmalarda kayıtlı yaklaşık 750.000 kişi istihdam edilmektedir. Türk hazır giyim sektörü dünyanın 6. büyük hazır giyim ihracatçısı konumundadır. AB ülkelerine tekstil ve hazır giyim ihracatında ise ülkemiz Çin’in ardından 2. sırada yer almaktadır. Dokuma alanında Türkiye’deki toplam kurulu dokuma kapasitesinin 1.350.000 ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Örme ürünlerde ise 2.250.000 ton’luk bir kapasite söz konusudur. Son yıllarda çorap sanayi, diğer tekstil alt sektörlerine nazaran daha hızlı bir gelişme göstermiş olup, çorap sanayinin kapasitesi yeni yapılan yatırımlarla 200 milyon düzinenin üstüne çıkmıştır.

    2005 yılında tekstil ve hazır giyim ticaretindeki kotaların kalkmasıyla dünyanın en büyük hazır giyim üreticisi ve ihracatçısı olan Çin, dünya tekstil ve hazır giyim pazarındaki liderliğini güçlendirmektedir. Bu durumun ana ekseninde ise düşük fiyatla rekabet, fasonculuk, marka yaratma, katma değer yaratma, istihdam, kur ve kamu teşvikleri yer alıyor. Şu ana kadar yapılan tartışmada bir taraf Çin’in rekabeti karşısında katma değeri düşük ürünlerle rekabet etmenin mümkün olamayacağını ve bu yüzden bu sektörün geleceğinin olmadığını söylerken, biraz daha olumlu düşünenler marka yaratmanın sektörün tek çıkış noktası olduğunu söylemektedir.

    Hazır giyim ve tekstil sektörleri daha dışa dönük ve ihracat odaklı olduğundan bu alanda girişimlerde bulunup çalışacak yada çalıştıracakları kişilerde şu özellikler bulunması bu sektörde varlığını göstermek adına önemlidir;

- İngilizce olmak üzere yabancı dil bilgisine sahip olmaları şart. 
-  Dünyayı takip eden, uluslararası güncel gelişmeleri izleyen bireyler olmaları, bilgisayar kullanma becerilerini geliştirmeleri gerekiyor.
-  Fikir üretebilen, ekip çalışması, müşteri ihtiyaçlarını izleme-sezme ve sorun çözme ile dijital teknoloji ve sosyal medya uygulamaları gibi alanlarda yeteneklerini geliştirmiş olmaları da önemli özelliklerdendir.