Kosgeb Nitelikli Eleman Teşviki ve Tüm Ayrıntılar

Ana Sayfa > Hizmetler

Kosgeb Nitelikli Eleman Teşviki ve Tüm Ayrıntılar

    24 Eylül 2018 itibariyle başlayan İşletme Geliştirme Destek Programı bünyesinde bulunan nitelikli eleman desteğinin amacı, işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasına katkı sağlanmasıdır. Öncelikle bu destekten faydalabilmek için KOSGEB’e kayıt olup İşletme Geliştirme Destek Programına katılmış olmak gerekiyor.

Destek Miktarı;

 • Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.
 • Destek kapsamında istihdam edilen elemanın net ücretinin; 2 (iki) yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için en az 2.500 TL, lisans ve üzeri mezunlar için en az 3.500 TL olması gerekir. Nitelikli elemanın net ücretinin belirtilen tutarların altında olduğu aylar için destek ödemesi yapılmaz.
 • Destek tutarı, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır. Asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

Destek Şartları — Kimler Başvurabilir?

 1. Bu destek, destek başvurusunu yapan işletmede destek başvuru tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yüksek öğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.
 2. Bu destekten, başvuru tarihi itibariyle onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde en az 5 (beş) çalışanı olan işletmeler yararlanabilir. Bu koşul, öncelikli teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.
 3. Başvuru tarihi itibari ile yeni istihdam edilecek olan nitelikli eleman için destek verilir. Başvurunun uygun bulunduğu tarihten itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde nitelikli elemanın istihdam edilmesi gerekir. Aksi takdirde başvuru iptal edilir.

Destek Unsurları;

 1. İşletme, destek üst limiti dahilinde aynı anda 2 (iki) elemanı geçmeyecek şekilde bu destekten yararlanabilir. Program süresince, en fazla 4 (dört) destek başvurusuna onay verilir.
 2. Nitelikli elemanın mezuniyet durumunun belirlenmesinde başvuru tarihi esas alınır. Destek sürecinde nitelikli elemanın mezuniyet durumundaki değişiklikler dikkate alınmaz.
 3. İşletme ve nitelikli elemana ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya Yüksek öğretim Kurumu sorgulamaları, ilgili kurumlarla yapılan protokoller kapsamında Uygulama Birimi tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
 4. Başka kurum kuruluşlardan vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere herhangi bir isim altında destek alınan elemanlar ile işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez.
 5. Destek süresince, istihdam edilecek elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta kaydının olması gereklidir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.
 6. Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu programın Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işletmede işe başlaması halinde yeni destek başvurusu yapılması şartı ile program kapsamında kalan üst limit kadar destek verilebilir.
 7. Nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteği ile işten ayrılması durumunda, işletme ilgili Uygulama Birimine KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bilgi verir ve elemana ilişkin destek süreci sonlandırılır.
 8. İlk aya ilişkin destek tutarının hesaplamasında nitelikli elemanın işe giriş tarihi esas alınır.
 9. İşletme, destek başvurusunun uygun bulunduğu tarih itibariyle en az 3 (üç)’er aylık dönemler için KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden destek ödemesi talep eder. İşletme, programın tamamlanması, nitelikli elemanın işten çıkarılması veya kendi isteğiyle ayrılması halinde 3 (üç) aylık dönemin tamamlanması beklemeden destek ödeme talebinde bulunabilir.
 10. Nitelikli elemanın işletmenin farklı illerdeki şubelerinde istihdam edilmesi durumunda destekten faydalanılabilir. Bu durumda, destek başvurusu işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olduğu ildeki Uygulama Birimine yapılır.
 11. İş kazası, doğum, hastalık durumlarında geçici süre ile rapor alınarak işe ara verilmesi halinde, rapor süresi bitiminde nitelikli eleman işe devam ettiği takdirde destek süreci devam eder. Rapor süresince Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen Geçici İş Göremezlik Ödemesine destek sağlanmaz.

Özetle ;

24 Eylül 2018 itibariyle başlayan İşletme Geliştirme Destek Programınakabul edilen firmaların (teknoloji firmalarında çalışan şartı bulunmaz) 5 eleman sonrasında istihdam edecekleri çalışanların yukarıdaki şartları sağlaması durumunda 50.000 TL’ye kadar destekten faydalanabilecekler.

Destek hakkında ayrıntılı bilgi için bize ulaşın: 0554 763 63 39