Türkiye’den Yabancı Yatırımcılara Büyük Çağrı!! A’dan Z’ye Detaylar..

Ana Sayfa > Blog

Türkiye’den Yabancı Yatırımcılara Büyük Çağrı!! A’dan Z’ye Detaylar..

         2003 yılında yürürlüğe giren “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu” ile Türkiye’deki yabancı yatırımların ve şirketlerin önündeki engeller kalkmış ve yatırımcılara pek çok avantaj sağlanmıştır. Üstelik bu avantajlardan yurt dışında yaşayan Türk yatırımcılar da yararlanabilmektedir. Doğrudan yatırım yapan yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılara sağlanan imkanlardan eşit şekilde yararlanabilmektedir. Doğrudan yatırım kanunu ile Türkiye’de şirket, şube açmak ya da mevcut bir şirkete ortak olmak biçiminde yapılmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de sadece uzun vadeli ve doğrudan yatırım yapan yabancılar, devletin sunduğu kolaylıklardan faydalanabilmektedir. Aynı zaman da yabancı yatırımcılar Türkiye’de ki faaliyetlerinden doğan kâr, satış, tasfiye ve tazminat, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında sağlanan kazançları yurt dışına serbestçe aktarabilirler.

       Tüm bunlara ek olarak Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancılar; vergi indirimlerinden, yatırım yeri tahsislerinden, sigorta primlerinden ve buna benzer devlet teşviklerinden yararlanabilirler. Yabancı yatırımcıların hem kendi ülkelerine hem de Türkiye’ye vergi ödemelerini önlemek amacıyla çeşitli ülkelerle ortak anlaşma mevcuttur. Örneğin Türkiye’de yatırım yapan bir Rus vatandaşı, Türkiye’deki faaliyetleri nedeniyle sadece Türkiye’ye vergi öder. Rusyaya bu faaliyetleri nedeniyle vergi ödemez. Türkiye, yabancı bir yatırımcının hem kendi ülkesine hem de Türkiye’ye çift vergi ödemesini önleyen anlaşmalara taraf bir ülkedir. Bu anlaşmaya taraf olan ülke sayısı gittikçe artmakta ve Türkiye’de yatırım yapmak daha kolay hale gelmektedir. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması kapsamında anlaşmalı olduğu ülkelerden bazıları şunlardır: ABD, Almanya, Azerbaycan, Çin Halk Cumhuriyeti, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, İran, Katar, K.K.T.C., Malezya, Pakistan, Rusya, Singapur, Ürdün.

. Adi şirket gibi kurumsal bir yapısı olmayan şahıs şirketleri kolay kurulabilmeleri ve düşük maliyetli olmaları  nedeniyle birtakım avantajlar sağlasa bile Türkiye’de yatırım yabancılar en çok limited ve anonim şirket tipini tercih etmektedir. Şirket kurarken şirketin unvanı, merkezi, müdürü, sermaye yapısı belirlenmelidir.

     12 Ocak 2017’de yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte Türkiye’de yatırım yapan yabancı uyruklu kişiler Türk vatandaşlığı hakkına sahip olabilir. Buna göre Türkiye’de belli bir miktarın üzerinde yatırım yapan ve istihdam yaratan ya da mevduat bulunduran yabancılara Türk vatandaşlığı hakkı tanındı.

Yabancı yatırımcılar, aşağıdaki koşulları sağladıkları takdirde Türk vatandaşlığı kazanabilir.

•             En az 500,000$ Amerikan doları sermaye yatırımı yapmak,

•             En az 250,000$ Amerikan doları ederinde taşınmaz mülk satın almak,

•             En az 50 kişilik istihdam oluşturmak,

•             En az 500,000$ milyon Amerikan doları tutarında mevduatı Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda

•             En az 5000,000$ Amerikan doları tutarında  devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın almak

Bu şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı uyruklu yatırımcılar, ilgili bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığı kazanabilir.

         

      With the directly  foreign investment law ensure many adventages to investors and eliminate the barriers  for companies. Also, turkish investors who are living on abroad could take advantage  of this. Foreign investors have the seme right with direct investors.

     The company in Turkey can be done by opening banch ör getting in to a partnership with direct investment law. Because of that, foreigners ,who are direct investors, profit  from conveniences are presented by government. By the way, foreign investors can easily tranship to their profit, income, sale, damage.

     Also, foreigners ,who want to invest in Turkey, benefit from tax break, investment allowance, insurance change changes and government promotion, etc.. there iş a common agreement among many different countries. For preventing taxpay both in Turkey and their own country. For example, a Russion, who is investor in Turkey, just taxpay in Turkey he doesn't pay tax in Russia. There are many countries to prevent the double taxpay according to Double Taxpay Agreement; Russia, USA, Germany, Azerbaijan, China, France, South Korea, Georgia, Iran, Qatar, Turkish Republic of Northern Cyprus, Malaysia, Pakistan, Singapore, jordan.

     Evden ıf private companies ,which haven't a organizational structure like a  propietorship, have some advantages like low-cost and easily establish. Foreigners generally prefer limited company or corporation. It is  assigned for company name,  manager, center and capital structure.

      According to the revelation which iş effectuated in 12nd january un 2017, foreigner investors have rights to be  citizen of Turkey.

     They can have a right to be a citizen of Turkey, ıf they have some conditions in below:

-At least 500.000$ invest capital.

- At least 250.000$ buy freehold estate.

-At least for 50 people create  employment.

-At least 500.000$ million redeposit in a bank which works in Turkey.

-At least buying  amount 5.000.000$ public borrowing for 3 years.

If foreign investors are ensure öne of these conditions, they can be a citizen of Turkey according to Related Ministry Suggestion and Da biber Decree.