Taşınmaz satışının döviz üzerinden yapılması durumunda kur farkları dikkate alınabilir mi?

Ana Sayfa > Kosgeb

Taşınmaz satışının döviz üzerinden yapılması durumunda kur farkları dikkate alınabilir mi?

 

Taşınmaz satışındaki kurumlar vergisi istisnası satışın yapıldığı dönemde uygulanır. Dolayısıyla satış bedelinin döviz cinsinden belirlenmesiyle ortaya çıkan kur farklarının da istisna kazancın tespitinde dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca bunun dışında vade farkları, faiz, komisyon ve benzeri gelirler de dikkate alınmayacaktır. Döviz üzerinden veya vadeli olarak gerçekleşen satışlarda, yabancı paraların ya da alacakların değerlemesinden kaynaklanan unsurlar vergi matrahının tespitinde gelir veya gider unsuru olarak dikkate alınacaktır.

 

Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.
Telefon: 05547636339