Finansal Dönüşüm Hizmetlerimiz

Ana Sayfa > Kosgeb

Finansal Dönüşüm Hizmetlerimiz

Halka Arz Hizmetleri

Halka arz sürecinin SPK mevzuatına uygun bir şekilde ilerletilmesi ve raporlama sürecine destek sağlanması. Bütçe ve nakit yönetimine destek sağlanması. Halka arz sonrası ihtiyaç duyulan muhasebe konularında destek sağlanması.

Yönetim Raporlaması Tasarımı

Şirketlerin, performanslarının doğru ve verimli bir şekilde ölçülebilmesi, doğru bilgi akışının sağlanması ve stratejik kararların alınma sürecinin kolaylaştırılması için şirket içi yönetim raporlaması sisteminin tasarlanması ve kurulması.

Hızlı Kapanış

Hızlı kapanış dönemlerinde, sürecin doğru ve güvenilir bir şekilde zamanında tamamlanması konusunda stratejik destek sağlanması, geçici veya dönemsel olarak personel ihtiyacının karşılanması.

Bağımsız Denetime Hazırlık Çalışması

Bağımsız denetim sürecine girecek olan işletmeler için operasyonel ve finansal süreçlerinin incelenerek, şirketlerin finansal verilerinin operasyonunu doğru ve saydam bir şekilde yansıtılması konusunda destek sağlanması ve hazırlık çalışmalarının yapılması.

Finansal Konsolidasyon Tasarımı

Holding ve Grup yapısındaki diğer şirketlerin finansal tablolarının doğru yansıtılması doğrultusunda konsolidasyon çatısının ve raporlama yapısının tasarlanması ve uygulanması. Sonraki istenilen dönemlerde muhasebe konularında da destek sağlanması.

Hesap Planı Tasarımı

Şirketin tabi olduğu mevzuata göre ilgili hesap planı tasarımının yapılması konusunda danışmanlık hizmetinin verilmesi.

İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi ve Tasarımı

Muhasebe Politikaları Rehberi Hazırlanması

Şirketlerin tabi olduğu mevzuat ve yönetim raporlamasının bazını oluşturan muhasebe sisteminin tüm operasyonel ve finansal sürecini şeffaf ve doğru bir şekilde yansıtabilmesi açısından buna ilişkin muhasebe politikaları rehberinin hazırlanması ve takibinin yapılması konusunda destek sağlanması.

Mali İşler Süreçlerinin Oluşturulması ve İyileştirilmesi

Şirketlerin operasyonel ve finansal olarak tüm süreçlerinin değerlendirilmesi, tasarlanması ve geliştirilmesi konusunda destek sağlanması.

Finansal Tablo Derleme Hizmetleri

TFRS/UFRS’ye göre finansal tabloların oluşturulması ve derlemesi hizmetlerinin verilmesi.

 

 

Detaylı bilgi için iletişime geçebilirsiniz.
Telefon: 05547636339